Portfolio

 

Als klant of als nieuwe klant is het leuk om te weten wat een bedrijf voor je heeft gemaakt of kan betekenen. Hieronder laten we graag een deel van ons werk aan jullie zien. Wij zijn trost op onze klanten van klein tot groot. 

 


 

Logo TerraStart

Voor TerraStart is een logo ontwikkeld.  TerraStart komt voort uit de opleider Terra Next. TerraStart richt zich op verschillende doelgroepen, zoals: uitvallers regulier onderwijs, personen met een AWBZ-indicatie, Wajongeren en leerlingen van Praktijk- en Voorgezet Speciaal Onderwijs. Daarnaast richt TerraStart zich ook op doelgroepen met een minder grote afstand tot de arbeidsmarkt, zoals: personen met een Werkloosheidswet Uitkering (WW) en personen met een uitkering op grond van de Wet Werk en Bijstand (WWB).