Privacy verklaring Wierenga Reclame

V2. 10-11-2019 

Uw privacy is voor ons van groot belang. Wij zullen onze uiterste best doen om ons aan deze wet te conformeren. Dit betekent dat uw gegevens (die wij voor diverse doeleinden van u ontvangen) veilig bij ons zijn en dat wij deze netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen wij van Wierenga Reclame uit wat we doen met informatie die we over u te weten komen of ontvangen.
Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact met ons op: info@wierengareclame.nl

Bedrijfsgegevens
Wierenga Reclame
Vaart Noordzijde 45
8426 AS Appelscha
e-mail: info@wierengareclame.nl
Telefoon: 0516 858882

1. Contactformulier en offerte aanvragen
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen van offertes doen. Hiervoor gebruiken wij enkele van uw gegevens. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie niet langer dan noodzakelijk totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie of product. Na uiterlijk twaalf maanden worden uw ‘in het formulier’ gestuurde gegevens (Voor- en achternaam en e-mailadres) verwijderd van de website. 

2. Andere partijen
Wij geven uw persoonsgegevens niet zomaar aan andere bedrijven of instanties, tenzij deze instanties uw gegevens voor administratieve doeleinden, belastingverwerking of verzending van producten nodig hebben.

3. Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Wij geven verder uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn of indien voldaan moet worden aan acties in punt 2 van deze verklaring.

4. Reclame
Wierenga Reclame is trots op haar werk en zal dit af en toe uiten in de social media. Zonder toestelling van u zullen wij nooit personen ‘in beeld’ laten zien. Enkel het gemaakte werk wordt getoond.

5. Cookies
Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door u internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

6. Beveiliging

Wij nemen de bescherming van persoonsgegeven serieus en nemen continu passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via bovenstaande gegevens.

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveiligingssoftware op onze devices
  • Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding (TLS).

7. Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

8. Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Mail ons op: info@wierengareclame.nl

U hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben van u en wat we daarmee doen.
  • het laten corrigeren van fouten in deze weergave
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van gemaakte toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
  • Mocht u na contact met ons en ná onjuiste aanpassingen nog steeds een klacht hebben over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken. Oftewel: wij komen hier samen niet uit; dan heeft u het recht om contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Let op dat u bij correspondentie met ons altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Contact: info@wierengareclame.nl

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.